1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kiểm tra kết cấu cầu

Kiểm tra kết cấu cầuKhi một cây cầu được hoàn thành và đưa vào sử dụng, ban quản lý cầu phải có lịch kiểm tra định kỳ để đảm bảo cầu luôn trong trạng thái tốt nhất cho người sử dụng. Khi kiểm tra nếu phát hiện dấu hiệu bất ổn dù là nhỏ nhất cũng phải được kiểm tra xử lý kịp thời.

Có ba cấp độ kiểm tra:

1. Tổng kiểm tra:
- Kiểm tra sơ bộ bộ kết cấu dầm, trụ cầu và sàn cầu.
- Thời gian thực hiện tổng kiểm tra hoặc kiểm tra dầm chính không quá hai năm.

2. Kiểm tra chính:
- Nó liên quan đến kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các phần có thể kiểm tra được của cấu trúc cầu và đất đắp sát chân cầu.
- Khoảng cách giữa các lần kiểm tra chính thông thường sẽ trên sáu năm.


3. Kiểm tra đặc biệt:
Kiểm tra này xảy ra đối với trường hợp đặc biệt như:
- Để điều tra các vấn đề cụ thể tìm thấy trong quá trình kiểm tra kết cấu cầu đã phát hiện trên cấu trúc cầu tương tự.
- Cấu trúc cầu không đủ tải với những xe lớn
- Sau khi một sự cố lớn: nghiêng cầu, nứt lớn...
Một định dạng chuẩn cho các báo cáo kiểm tra phải được duy trì và phải bao gồm các khuyến nghị cho các biện pháp khắc phục hậu quả. Thông tin thu thập trong một báo cáo kiểm tra cầu được gửi đến các cơ quan đường quản lý đường bộ. Toàn bộ dữ liệu được cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền để đánh giá tổng thể về tình trạng của cây cầu và tính toán ước tính chi phí khắc phục.
Một số chi tiết nhỏ của cây cầu cần được bảo dưỡng, nhưng không nhất thiết phải bảo dưỡng toàn bộ. Ví dụ, phần bê tông và cấu trúc chính của một cây cầu tốt có tuổi đời 120 năm nên chỉ cần kiểm tra bảo dưỡng định kỳ thì cây cầu vẫn đảm bảo chất lượng.

Các mục cần bảo trì và thay thế hoặc bao gồm:

- Đĩa đệm đỡ cầu
- Lớp chống thấm
- Bề mặt đường
- Khe co giãn
- Lan can

Kiểm tra kết cấu cầu
Khi bề mặt đường bị hỏng sẽ phải được thay thế trên đoạn dài của tuyến. Đó là cách tốt nhất để đảm bảo được độ kết dính của mặt đường, giảm thiểu chi phí sửa chữa và bớt gây phiền toái cho người đi đường.

- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -