1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thí nghiệm mẫu bê tông

Thí nghiệm mẫu bê tôngXác định chất lượng bê tông công trình bằng cách thí nghiệm mẫu bê tông để phân tích thành phần và chất lượng có đạt tiêu chuẩn. Có thể kiểm tra bằng mẫu bê tông do đơn vị cung cấp bê tông tươi hoặc khoan lấy mẫu.

Việc thử nghiệm lõi bê tông được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM C 42 (Hiệp hội kiểm tra nguyên vật liệu Mỹ Tiêu chuẩn C 42). Đường kính của mẫu lõi để xác định cường độ nén bê tông tốt nhất là D110mm và nên có ít nhất ba lần mẫu bê tông ở 3 vị trí khác nhau. Chiều dài của mẫu vật bê tông có thể bằng hai lần đường kính của . Một lõi bê tông có chiều cao tối đa không quá 95% đường kính trước khi đóng nắp hoặc một chiều cao nhỏ hơn đường kính của nó sau khi đóng nắp phải được loại bỏ. Điều kiện kiểm tra lõi bê tông thích hợp nhất là trong điều kiện ẩm ướt. Tiêu chuẩn ASTM quy định về thủ tục sau đây: "Ngâm mẫu thử trong nước vôi bão hòa ở 23,0 + / - 1,7 ° C trong ít nhất 40 giờ ngay trước khi thực hiện các thí nghiệm nén. Kiểm tra các mẫu vật ngay sau khi loại bỏ từ lưu trữ nước. Trong quãng đường từ bể chứa nước đến nơi thử nghiệm mẫu bê tông, giữ mẫu vật ẩm bằng cách che phủ với một tấm bao bố hoặc vải thấm nước phù hợp khác. "Nếu tỷ lệ chiều dài đường kính của mẫu vật là ít hơn 1,94 áp dụng hệ số điều chỉnh trong Bảng 1.

Bảng hệ số điều chỉnh

Bảng 1. Hệ số điều chỉnh Tỷ lệ Chiều dài của hình nón với đường kính của nó

Các thủ tục để lấy đúng mẫu bê tông bằng khoan rút lõi được đưa ra cụ thể trong tiêu chuẩn ASTM C 42. Mũi khoan được sử dụng phải đính hợp kim cương. Máy khoan đạt tiêu chuẩn về công suất và an toàn khi sử dụng.

 Lõi bê tông

Hình: Mẫu lõi khoan thử nghiệm bê tông

Các hướng dẫn sau đây có tầm quan trọng đặc biệt trong mẫu lõi:

- Số lượng, kích thước và vị trí của mẫu lõi nên được lựa chọn cẩn thận để cho phép tất cả các xét nghiệm cần thiết. Nếu có thể, sử dụng các mẫu mới cho tất cả các xét nghiệm để sẽ không có ảnh hưởng từ kết quả kiểm tra trước.
- Để xác định chất lượng mẫu khoan phải có đường kính tối thiểu là 50 mm.
- Đối với các bài kiểm tra độ nén, mẫu khoan phải có độ dài ít nhất hai lần đường kính của.
- Trong quá trình khoan lõi, các ống dẫn điện hoặc thép ứng suất phải không bị ảnh hưởng.
- Thông thường để đảm bảo mẫu khoan đạt tiêu chuẩn và giảm thiểu rủi ro gãy mẫu bê tông khi lấy lên, mẫu khoan nên được khoan sâu thêm 50mm.
- Phải có ít nhất 3 mẫu bê tông được lấy ở 3 vị trí khác nhau.

Các lỗ khoan để lấy lõi được lấp đầy bởi các vật liệu sửa chữa đóng gói sẵn: sika, hồ khô.

- Diễn đàn xây dựng thế giới 2001 -