1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thủ tục Chấp thuận phương án phá dỡ công trình xây dựng

            thủ tục chấp thuận phương án phá dỡ công trình xây dựngThủ tục thi công phá dỡ công trình

a) Tên thủ tục hành chính:

Chấp thuận phương án phá dỡ công trình xây dựng

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính;

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chủ đầu tư có nhu cầu phá dỡ công trình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi cán bộ tiếp nhận kiểm tra thủ tục và tính pháp lý của hồ sơ:

+ Nếu đủ các điều kiện, cán bộ Văn phòng tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả với khách hàng bằng phiếu giao nhận;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ Văn phòng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện lại hồ sơ.

Cán bộ tiếp nhận và chuyển hồ sơ (có phiếu giao nhận hồ sơ) cho phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ cần phải họp liên ngành hoặc xin ý kiến các cơ quan có liên quan thì Phòng chuyên môn thông báo cho Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ báo cáo (hoặc xin ý kiến) - thời gian này không tính vào thời gian thụ lý hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả

- Sau khi có kết quả thụ lý hồ sơ (Văn bản chấp thuận phương án phá dỡ công trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu hoặc văn bản trả lời, yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu),Văn phòng Sở thông báo cho chủ đầu tư đến nhận.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Theo giờ hành chính.

c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính;

- Khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Sở Xây dựng

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ;

Thành phần hồ sơ, gồm:

1. Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị thẩm định, chấp thuận phương án phá dỡ công trình xây dựng

2. Hồ sơ phương án  phá dỡ do Chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn xây dựng của chủ đầu tư có đủ năng lực theo qui định thiết lập; Hồ sơ năng lực của nhà thầu tư vấn xây dựng.

3. Chấp thuận của các chủ hộ liền kề hay chủ các công trình liền kề

Số lượng hồ sơ: 03 bộ

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính;

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân

g) Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

i) Phí, lệ phí: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không

m) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Việc phá dỡ công trình xây dựng được thực hiện trong những trường hợp sau đây:

- Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới; công trình xây dựng tạm được quy định tại khoản 2 Điều 94 của Luật xây dựng.

Công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận;

- Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này;

- Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với nội dung quy định trong giấy phép;

- Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

n) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính

+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

+ Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004

+ Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008

+ Thông tư số 12/2005/TT-BXD, ngày 15/7/2005 của BXD

 - Nguồn: Phá dỡ công trình An Định