1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Những điều cần biết khi phá dỡ công trình

Những điều cần biết khi phá dỡ công trìnhTrước khi bắt tay vào thi công phá dỡ công trình của bất kỳ dự án nào, chủ đầu tư cũng như nhà thầu thi công cần xem xét và nghiên cứu kỹ những văn bản luật hướng dẫn đã được nhà nước quy định. Vậy những quy định đó là gì, nó có nội dung gì? Sẽ được Nhà thầu An Định thống kê lại để mọi người cùng tham khảo.

1. Về trách nhiệm lập phương án phá dỡ:

- Đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị: căn cứ Điều 25 của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP đối với những công trình xây dựng phải phê duyệt phương án phá dỡ thì phương án phá dỡ do chủ đầu tư lập; trường hợp không đủ điều kiện năng lực lập phương án phá dỡ công trình cũ, chủ đầu tư phải thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực để lập. Trường hợp bị cưỡng chế phá dỡ thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ chỉ định tổ chức tư vấn lập phương án phá dỡ".

- Đối với nhà ở: căn cứ Điều 84 của Luật nhà ở thì phương án phá dỡ chung cư từ hai tầng trở lên và nhà ở khác từ bốn tầng trở lên do doanh nghiệp có năng lực về xây dựng lập.

- Đối với các công trình khác cần được phá dỡ: căn cứ mục V của Thông tư số 12/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì người được giao tổ chức việc thực hiện phá dỡ công trình lập phương án phá dỡ.

2. Về thẩm quyền phê duyệt phương án phá dỡ:

- Đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị: căn cứ Điều 25 của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP thì "phương án phá dỡ phải được cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện phê duyệt trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 25 của Nghị định này".

- Đối với nhà ở: phương án phá dỡ chung cư từ hai tầng trở lên và nhà ở khác từ bốn tầng trở lên do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (UBND tỉnh, UBND huyện).

- Đối với các công trình khác cần được phá dỡ: căn cứ mục V của Thông tư số 12/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì người được giao tổ chức việc thực hiện phá dỡ công trình phê duyệt phương án phá dỡ.

Những điều cần biết khi thi công phá dỡ công trình xây dựng cũ

Hình 1: Phá dỡ công trình cũ của Nhà thầu An Định ngày 19/5/2013

3. Những liên quan tới phá dỡ công trình xây dựng đã được Bộ Xây dựng nghiên cứu và đưa vào nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngáy 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Kết luận:

Khi lập dự toán hay thiết lập dự án mới, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần nghiên cứu kỹ từng Nghị Định và xem từng nội dung để có thể làm theo đúng yêu cầu của Nhà nước. Những thắc mắc các bạn có thể gửi qua mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

- Nguồn: Những điều cần biết khi phá dỡ công trình