1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Công trình xanh

Công trình xanhĐiều gì tạo ra cho một tòa nhà xanh? - XÂY DỰNG Ý TƯỞNG XANH
Khái niệm "công trình xanh" ở các quốc gia có tầm quan trọng khác nhau. Đây là những công trình đảm bảo chất thải được giảm thiểu tại mỗi công đoạn trong quá trình xây dựng và hoạt động của tòa nhà, dẫn đến chi phí thấp theo tính toán của các chuyên gia trong công nghệ.

Công trình xanh được thiết kế để giảm tác động tổng thể của môi trường được xây dựng trên sức khỏe con người và môi trường tự nhiên:

Sử dụng hiệu quả năng lượng, nước và các nguồn lực khác.
Bảo vệ sức khỏe của người cư ngụ và cải thiện năng suất làm việc của nhân viên.
Giảm chất thải, ô nhiễm và suy thoái môi trường.


Ví dụ sau đây có thể được xem xét cho các tòa nhà màu xanh lá cây:

Công trình xanh có thể kết hợp các vật liệu bền vững trong xây dựng (ví dụ như có thể tái sử dụng, tái chế, hoặc được thực hiện từ các nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo).
Tạo môi trường lành mạnh trong nhà với các chất gây ô nhiễm tối thiểu (ví dụ như giảm lượng khí thải từ các sản phẩm).
Và vẫn đảm bảo các tính năng cảnh quan nhưng phải giảm thiểu lượng nước sử dụng (ví dụ, bằng cách sử dụng các loài thực vật bản địa với sức chịu hạn tốt ).
Một tòa nhà màu xanh lá cây là một môi trường cấu trúc có trách nhiệm và hiệu quả tài nguyên trong suốt vòng đời của nó. Những mục tiêu mở rộng và bổ sung cho những mối quan tâm xây dựng thiết kế cổ điển của nền kinh tế: tiện ích, độ bền và thoải mái.

Công trình xanh
Hình: Các thành phần của một tòa nhà màu xanh lá cây

- Các tính năng màu xanh lá cây của một tòa nhà màu xanh lá cây là gì?
- Tối thiểu sự xáo trộn đến cảnh quan và điều kiện tự nhiên
- Sử dụng vật liệu không độc hại có thể tái chế
- Sử dụng hiệu quả nước
- Sử dụng các thiết bị năng lượng hiệu quả và thân thiện với môi trường
- Sử dụng năng lượng tái tạo
- Chất lượng không khí trong nhà trong lành và thoải mái của con người
- Hiệu quả trong hệ thống quản lý tòa nhà

- Nguồn: Tháo dỡ công trình