1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

An toàn trong phá dỡ

an toàn trong phá dỡPhá dỡ công trình là công việc tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm hơn so với quá trình xây dựng. Phá dỡ phải gánh chịu nguy hiểm thêm do các yếu tố chưa biết như: sai lệch so với thiết kế của cấu trúc trong quá trình xây dựng, phê duyệt hoặc không được chấp thuận sửa đổi mà thay đổi thiết kế ban đầu, vật liệu ẩn bên trong cấu trúc và đặc điểm của vật liệu xây dựng. Để chống lại những ẩn số, tất cả các nhân viên tham gia trong một dự án phá dỡ phải được nhận thức đầy đủ các loại của các mối nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa an toàn để thực hiện để kiểm soát các mối nguy hiểm.

Phá dỡ nhà cũ nguy hiểm được đề cập trong các tiêu chuẩn an toàn cụ thể cho các ngành công nghiệp nói chung và xây dựng.

Trước khi bắt đầu bất kỳ dự án phá dỡ, chuẩn bị cẩn thận phải được thực hiện để đảm bảo sự an toàn của người lao động trong công việc và các hộ dân khác trong vùng lân cận công trình phá dỡ. Kế hoạch cho một dự án phá dỡ là quan trọng như thực sự làm công việc và theo Cal-OSHA, người có thẩm quyền có kinh nghiệm trong tất cả các giai đoạn phá dỡ công trình nên tiến hành lập kế hoạch phá hủy. Lập kế hoạch nên liên quan đến hoạt động phá hủy toàn bộ bao gồm các phương pháp được sử dụng để mang lại những thông tin chính xác nhất về cấu trúc, trang thiết bị cần thiết để làm công việc và các biện pháp được thực hiện để thực hiện công việc một cách an toàn.

 an toàn trong phá dỡ

Trước khi bắt đầu phá dỡ, một cuộc khảo sát kỹ thuật phải được hoàn thành để đánh giá tình trạng của khung, sàn nhà, và những bức tường để ngăn chặn một sự sụp đổ có thể sớm của cấu trúc. Nhà thầu phá dỡ chịu trách nhiệm lập kế hoạch giải quyết xà bần khi phá dỡ, trang thiết bị để làm công việc, thông báo cho công nhân nguy hiểm và yêu cầu an toàn, và an toàn công cộng. Kế hoạch nên bao gồm các thiết bị an toàn cần thiết như mặt nạ, tai nghe bảo vệ, lưới an toàn, dây an toàn, áo khoác bảo vệ, biển báo, kiếng bảo vệ mắt và khuôn mặt, và một số thiết bị bảo hộ khác phục vụ cho công việc.

 an toàn trong phá dỡ

Cuộc khảo sát kỹ thuật nên xác định xem có bất kỳ hóa chất, khí, chất nổ hoặc vật liệu dễ cháy trước đây được sử dụng hoặc lưu trữ tại nơi làm việc, mà vẫn có thể trình bày một mối nguy hiểm. Ví dụ bao gồm cách nhiệt có chứa amiang hoặc sơn có chất chì được sử dụng trong việc xây dựng ban đầu. Các công ty dịch vụ và tiện ích cần được thông báo trước khi phá dỡ công trình. Sau đó, trước khi phá dỡ thì toàn bộ điện, gas, cống rãnh, nước, hơi nước, và đường dây trên không, vv phải được đặt và tắt, giới hạn hay kiểm soát. Nếu đó là cần thiết để duy trì một số dịch vụ, di dời tạm thời nên được thực hiện và tất cả người lao động thông báo về các vị trí mới để tránh tai nạn.

 an toàn khi phá dỡ

Diện tích phá dỡ nên được đánh dấu rõ ràng như vậy để đảm bảo rằng người dùng đã được cho phép trong khu vực hạn chế. Tất cả công nhân nhà thầu phá dỡ hoặc người có thẩm quyền được mặc quần áo bảo hộ cá nhân thích hợp và được thông báo về thực hành an toàn và thủ tục khẩn cấp.

Vui lòng Click vào link để xem video Phá dỡ nhà xưởng bằng xe kẹp cần dài

Ban an toàn – Nhà thầu tháo dỡ công trình An Định