1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Phân biệt nhà theo cấp

nhà cấp 4Lâu nay có rất nhiều người thường xuyên sử dụng các từ " nhà cấp 4" nhưng sự thực tại sao lại gọi là " nhà cấp 4" thì không phải nhiều người biết. Phân biệt nhà theo cấp thì thường căn cứ vào chiều cao hoặc diện tích của căn nhà

Căn cứ phụ lục I đính kèm Nghị định 209/2004/NĐ-CP phân cấp công trình xây dựng là nhà ở riêng lẻ như sau:

 

a. Cấp đặc biệt: Là nhà ở có tổng diện tích sàn lớn hay bằng 15.000m2 ( ≥15.000m2) hay có chiều cao trên hay bằng 30 tầng ( ≥30 tầng)

nhà cấp đặc biệt

b. Cấp I: Là nhà ở có tổng diện tích sàn từ 10.000m2 đến dưới 15.000m2 (từ 10.000m2 < 15.000m2) hay có chiều cao từ 20 đến 29 tầng.

nhà cấp 1

c. Cấp II: Là nhà ở có tổng diện tích sàn từ 5.000m2 đến dưới 10.000m2 (từ 5.000m2 < 10.000m2) hay có chiều cao từ 9 đến 19 tầng.

nhà cấp 2

d. Cấp III: Là nhà ở có tổng diện tích sàn từ 1.000m2 đến dưới 5.000m2 (từ 1.000m2 < 5.000m2) hay có chiều cao từ 4 đến 8 tầng.

nhà cấp 3

e. Cấp IV: Là nhà ở có tổng diện tích sàn dưới 1.000m2 hay có chiều cao nhỏ hơn hay bằng 3 tầng ( ≤ 3 tầng).

nhà cấp 4

Mục đích của việc phân cấp loại công trình nêu trên là cơ sở để xếp hạng và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; xác định số bước thiết kế; thời hạn bảo hành công trình.