1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Những kỹ năng cần thiết trong quản lý

quản lýCông ty phá dỡ cũng như tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề khác đều đòi hỏi nhà quản lý có những kỹ năng đặc biệt. Mà phá dỡ là công việc đặc thù đòi hỏi tính tỉ mỹ và khoa học nên nhà quản lý càng phải rèn giũa những kỹ năng này nhiều hơn.

 

Hôm nay công ty phá dỡ An Định xin giới thiệu những kỹ năng quan trọng nhất đối với nhà quản lý phá dỡ

+ Toán học - Sử dụng toán học để giải quyết vấn đề.

+ Tư duy phê phán - Sử dụng logic và lý luận để xác định những điểm mạnh và điểm yếu của các giải pháp thay thế, kết luận, phương pháp tiếp cận các vấn đề.

+ Phức tạp giải quyết vấn đề - Xác định các vấn đề phức tạp và xem xét các thông tin liên quan đến phát triển và đánh giá các lựa chọn và thực hiện các giải pháp.

+ Sự phán xét và ra quyết định - Xem xét các chi phí và lợi ích của các hành động tiềm năng để chọn một trong những phù hợp nhất.

+ Hoạt động Phân tích - Phân tích nhu cầu và yêu cầu của sản phẩm để tạo ra một thiết kế.

+ Đọc hiểu - Hiểu câu và đoạn văn bản bằng văn bản trong các tài liệu liên quan đến công việc.

+ Hoạt động Nghe - Đưa ra quan tâm đầy đủ đến những gì người khác đang nói, dành thời gian để hiểu những điểm đang được thực hiện, đưa ra các câu hỏi thích hợp, và không bị gián đoạn vào những thời điểm không thích hợp.

+ Nói - Nói chuyện với những người khác để truyền đạt thông tin hiệu quả.

+ Quản lý thời gian - thời gian riêng của Quản lý của một người và thời gian của người khác.

+ Khoa học - Sử dụng các quy tắc và phương pháp khoa học để giải quyết vấn đề.

+ Viết lách - Giao tiếp hiệu quả bằng văn bản phù hợp cho các nhu cầu của khán giả.

+ Hiểu biết về các tác động của thông tin mới cho cả hiện tại và tương lai giải quyết vấn đề và ra quyết định.

+ Giám sát - Giám sát / Đánh giá hiệu suất của bản thân, các cá nhân, tổ chức để cải thiện hoặc có hành động khắc.

+ Phân tích hệ thống - Xác định một hệ thống như thế nào nên làm việc và làm thế nào thay đổi trong điều kiện, hoạt động, và môi trường sẽ ảnh hưởng đến kết quả.

+ Hệ thống đánh giá - Xác định các biện pháp hoặc các chỉ số hiệu năng hệ thống và những hành động cần thiết để cải thiện hoặc điều chỉnh hiệu suất, liên quan đến các mục tiêu của hệ thống.

+ Quản lý - Động cơ thúc đẩy, phát triển, và chỉ đạo mọi người khi họ làm việc, xác định những người tốt nhất cho công việc.

+ Phân tích Quản lý chất lượng - Thực hiện kiểm tra, thanh tra các sản phẩm, dịch vụ, hoặc các quá trình đánh giá chất lượng hoặc hiệu suất.

+ Phối hợp hành động Điều chỉnh liên quan đến các hành động của người khác.

+ Độ nhận thức xã hội - Nhận thức được các phản ứng của người khác và hiểu lý do tại sao họ phản ứng như họ làm.

+ Chiến lược học tập - Lựa chọn và sử dụng đào tạo / giảng dạy phương pháp và thủ tục thích hợp cho tình hình khi học tập hoặc giảng dạy những điều mới.

+ Hướng dẫn - Giảng dạy người khác làm thế nào để làm một cái gì đó.

+ Quản lý Tài liệu - Lấy và nhìn thấy việc sử dụng thích hợp của thiết bị, phương tiện, và các vật liệu cần thiết để làm công việc nhất định.

+ Quản lý nguồn tài chính - Xác định tiền sẽ được chi tiêu như thế nào để có được việc làm, và kế toán cho các chi phí.

+ Định hướng dịch vụ - Chủ động tìm kiếm cách để giúp mọi người.

+Thuyết phục - Thuyết phục người khác thay đổi suy nghĩ hoặc hành vi của họ.

+ Đàm phán - Đưa những người khác nhau và cố gắng để dung hòa sự khác biệt.

Nguồn: thaodocongtrinh.vn