1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thi công tháo dỡ kết cấu thép

thao-do-ket-cauTrong bối cảnh giá nguyên vật liệu rất cao và nguồn nguyên vật liệu xây dựng đang cạn kiệt, thì việc tháo dỡ các cấu trúc công trình cũ và tận dụng những nguyên liệu còn tốt để tái sử dụng cho công trình mới đang là xu hướng hiện nay.

Nó khác với việc phá hủy một công trình xây dựng là việc tháo dỡ cấu trúc bằng các phương tiện thiết thực và hiệu quả nhất. Tháo dỡ cũng đã được định nghĩa là "Đảo ngược xây dựng". Quá trình tháo dỡ cấu trúc là một hoạt tháo dỡ tập trung chủ yếu là vật liệu bên trong một tòa nhà: khung, kèo, dầm, cột…

Khi tòa nhà đạt không còn hữu ích cho cuộc sống của họ, họ thường bị phá bỏ và đưa tới các bãi chôn lấp. Những phương pháp này tạo ra một lượng đáng kể các chất thải. Các thành phần trong các tòa nhà cũ có thể vẫn còn có giá trị, đôi khi có giá trị hơn vào thời điểm tòa nhà được xây dựng. Tháo dỡ cấu trúc là một phương pháp thu hoạch những gì thường được coi là " chất thải "và được tái sử dụng làm vào vật liệu xây dựng hữu ích.

Đóng góp để phát triển bền vững

 thao-do

Tháo dỡ có hệ chặt chẽ với môi trường bền vững . Ngoài việc tạo một chu kỳ sống mới, phá dỡ các tòa nhà sẽ giúp giảm nhu cầu đối với các nguồn tài nguyên. Điều này sẽ dẫn đến giảm năng lượng và giảm lượng khí thải từ quá trình tinh lọc và sản xuất vật liệu mới, cũng như trong quá trình vận chuyển. Tháo dỡ có thể có khả năng hỗ trợ cộng đồng bằng cách cung cấp công ăn việc làm địa phương và cải tạo cấu trúc. Tháo dỡ là công việc thường sử dụng 30-60 lao động.

Lợi ích của việc tránh lãng phí gỗ

 thao-do

Tại Canada, các nhà hoạch định đã đã nghiên cứu đã cho ta thấy được những lợi ích cho các đô thị phát triển bao gồm:

-       Giảm chi phí xử lý thu gom chất thải, vận chuyển hoặc xử lý

-       Giảm bớt chi phí sản xuất nguyên vật liệu mới

-       Giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính gây ra bởi sự phân hủy chất thải gỗ thành khí mê-tan từ các bãi chôn lấp

-       Kích thích nền kinh tế địa phương với các ngành công nghiệp mới và việc làm

-       Cải thiện môi trường địa phương và tính bền vững tổng thể của cộng đồng của bạn. Đối với 3 m2 của cấu trúc cũ, gỗ đủ có thể được tận dụng để xây dựng 1 m2 xây dựng mới. Với tốc độ này, nếu tận dụng hết Hoa Kỳ có thể tạo ra đủ gỗ phục hồi để xây dựng 120.000 ngôi nhà mới giá cả phải chăng mỗi năm

 - Nguồn: Tháo dỡ nhà xưởng