1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Phương châm và giá trị cốt lõi

Phương châm hoạt động:

- Luôn đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên

- Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng và đối tác

Giá trị cốt lõi:

Tính chuyên nghiệp: Thành thạo công việc, năng động, sáng tạo và hiệu quả.

Tính liên kết: Thống nhất, khả năng làm việc theo nhóm, phối hợp ăn ý giữa từng bộ phận.

Tính trung thành: Trung thành với lợi ích của Công ty

Tính quyết liệt: Tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của Công ty.

Yếu tố con người: Tôn trọng, phát huy tối đa tiềm năng của mỗi người.